MZDY

 

 • Příprava a zpracování příslušných dokumentů a podkladů
 • Kompletní zpracování mezd, výpočet odvodu pojištění a daní
 • Vyhotovení výplatních pásek a výplatních listin
 • Příprava příkazu k úhradě dobírek a měsíčních odvodů
 • Zpracování, vedení a archivace mzdových listů
 • Příprava zápočtových listů a jiných potvrzení zaměstnavatele
 • Registrace firmy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na příslušných úřadech
 • Zastupování před úřady a při kontrolách prováděných těmito úřady (OSSZ, ZP, FÚ, ÚP)
 • Elektronická komunikace s úřady
 • Vedení osobních spisů zaměstnanců
 • Příprava pracovních smluv a dohod včetně jejich dodatků
 • Zpracování srážek a spoření zaměstnanců
 • Evidence dovolených a jejich výpočet
 • Zpracování statistických výkazů v oblasti mezd