Hledáte účetní v Mladé Boleslavi a okolí?

 

Jste tu správně!

Externě pro Vás zpracuji:

ÚČETNICTVÍ

 • Vedení účetnictví
 • Zaúčtování všech účetních dokladů
 • Vedení účetního deníku, hlavní knihy
 • Vedení evidence pohledávek a závazků, saldokonto
 • Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku (i drobného)
 • Vedení záznamní povinnosti k DPH
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Průběžné informování klienta o výši zisku a daňového základu
 • Poskytování poradenství
 • Provádění daňové optimalizace
 • Zpracování účetní závěrky
 • Vyhotovení účetních výkazů a přílohy
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • Zpracování přiznání k silniční dani a k dani z nemovitosti
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zastupování na úřadech
 • Elektronická komunikace s úřady

DAŇOVÁ EVIDENCE

 • Vedení daňové evidence včetně knihy pohledávek a závazků
 • Vedení evidence hmotného a nehmotného majetku (i drobného)
 • Vedení záznamní povinnosti k DPH
 • Zpracování přiznání k DPH
 • Průběžné informování klienta o výši zisku a daňového základu
 • Poskytování poradenství
 • Provádění daňové optimalizace
 • Zpracování účetní závěrky
 • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • Zpracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • Zpracování přiznání k silniční dani a k dani z nemovitosti
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zastupování na úřadech
 • Elektronická komunikace s úřady

MZDY

 • Příprava a zpracování příslušných dokumentů a podkladů
 • Kompletní zpracování mezd, výpočet odvodu pojištění a daní
 • Vyhotovení výplatních pásek a výplatních listin
 • Příprava příkazu k úhradě dobírek a měsíčních odvodů
 • Zpracování, vedení a archivace mzdových listů
 • Příprava zápočtových listů a jiných potvrzení zaměstnavatele
 • Registrace firmy, přihlašování a odhlašování zaměstnanců na příslušných úřadech
 • Zastupování před úřady a při kontrolách prováděných těmito úřady (OSSZ, ZP, FÚ, ÚP)
 • Elektronická komunikace s úřady
 • Vedení osobních spisů zaměstnanců
 • Příprava pracovních smluv a dohod včetně jejich dodatků
 • Zpracování srážek a spoření zaměstnanců
 • Evidence dovolených a jejich výpočet
 • Zpracování statistických výkazů v oblasti mezd

Jolana Páchová
účetnictví, daňová evidence, mzdy

IČO: 66 41 45 98
Mobil: +420 724 118 784
Email: j.pachova@atlas.cz
Kancelář: Podlázky 97, Mladá Boleslav 29301